Belka stropowa odpowiada za wytrzymałość stropu i stabilność budynku. Stanowiąc element stropu utrzymuje podparcie podłogi i przejmuje obciążenie z płyty stropu. Długość jej sięga do podpory pośredniej lub od jednej do drugiej belki, jednak ważne, aby nie miała za dużej rozpiętości. Bezpieczeństwo stosowania wynika natomiast z odpowiedniego jej podparcia oraz zabezpieczenia przed wilgocią i czynnikami atmosferycznymi. Oprócz tego musi zostać wyliczone największe jej dopuszczalne naprężenie, czyli maksymalne ugięcie, aby była właściwie stosowana. Niewłaściwe wyznaczona natomiast może spowodować uszkodzenie tynku lub wstrząsy całego budynku. Natomiast w celu dodatkowego wzmocnienia i usztywnienia stropu układa się na powierzchni siatkę zbrojeniową, przez co można uniknąć efektu “klawiszowania”. W ten sposób belka stropowa zapewnia lepsze utrzymanie ciężaru poszczególnych ścian, elementów wyposażenia i budowlanych, a także osób znajdujących się w środku. Zapraszamy do zapoznania się z nasza szeroką ofertą belek stropowych.