Strop prefabrykowany stworzony jest z już gotowych elementów płytowych wykonanych w zakładzie prefabrykacji. Prefabrykowanymi elementy mogą być, więc żelbetowe, w postaci płyt kanałowych, płyt kanałowych sprężonych lub prefabrykatów z betonu komórkowego. Zaletą ich stosowania jest szybkość wykonania, możliwość obciążenia ich tuż po ustawieniu i równa powierzchnia ułatwiająca tynkowanie. Oprócz tego, dzięki swoim właściwościom zapewniają doskonałą izolację akustyczną, która będzie ograniczać przepuszczalność dźwięków. Dodatkowo swoją budową posiadającą kanały umożliwiają swobodne przeprowadzenie instalacji. Wytrzymałość tego rodzaju stropu pozwala również na zwiększenie pomieszczenia, gdyż nie wymagają one stawiania słupów lub podciągów. Wykorzystywanie ich jest ze względu na to jest bardzo popularne. Wpływ na to miała także łatwa i powszechnie znana technika ich stawiania. Stropy prefabrykowane przenoszą obciążenie, usztywniają, dzielą budynek na piętra i uniemożliwiają rozprzestrzenianie się pożarów. Stanowią, więc ważny element podczas budowy.